Partners / Samenwerkingsverbanden

Donorinfo

 

Stichting Donorinfo helpt om te begrijpen hoe goede doelen jouw steun gebruiken. Donorinfo is de onafhankelijke gids voor de transparantie van goede doelen.

Huis van het kind

 

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Vlaams Welzijnsverbond

 

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit 3 sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Het  vertegenwoordigt 750 organisaties, samen goed voor een capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 31.000 werknemers. 

Integrale Jeugdhulp

 

Een belangrijk onderscheid in de jeugdhulpverlening is het onderscheid tussen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort.


Bij rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp kunt u als ouder of als jongere  zelf aankloppen zonder dat u daarvoor toelating voor nodig hebt, terwijl dit bij niet-rechtstreeks toegankeleijke jeugdhulp niet het geval is.

Oudersparticipatie Vlaanderen

 

Ouderspunt is een erkende cliëntenorganisatie voor ouders met ervaring in de jeugdhulp. Samen met ouders ijveren we voor een participatieve hulpverlening, in functie van sterkere hulp aan kinderen en jongeren.

Ladies Circle Belgium

 

Ladies' Circle is een service club voor vrouwen tot 45 jaar. Als serviceclub proberen ze hun steentje bij te dragen aan sociale projecten. Elke club heeft zo zijn eigen sociaal project waarvoor zij fundraising-activiteiten organiseert, maar ook nationaal en internationaal steunt Ladies Circle fantastische projecten !

Lions Club

 

Lions Club is een service club. Elke club heeft zo zijn eigen sociaal project waarvoor zij fundraising-activiteiten organiseert, maar ook nationaal en internationaal steunt Lions Club fantastische projecten !

Yuneco

 

YUNECO is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. YUNECO is esperanto voor jeugd. Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. 

De Wissel VZW

 

Begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren en jonge gezinnen.

De Wissel wil jonge mensen in een kwetsbare positie onthalen, waarderen en sterken, samen met wie hen omringen.

De Wissel wil werken aan een diverse, warme en rechtvaardigesamenleving.

Amber VZW

 

Amber vzwwil de ontplooiingskansen vergroten van kinderen, jongeren en gezinnen in problematische leef-en opvoedingssituaties door het bieden van kwaliteitsvolle mobiele begeleidingen in de context van de cliënt.

Mind the Gap Leuven


Mind the Gap Leuven wil als partner van de Europese en internationale
A Way Home beweging (www.awayhome.eu) een coalitie aangaan met Leuvense organisaties uit verschillende sectoren om concrete acties te ontwikkelen die dak- en thuisloosheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) structureel uit de Leuvense wereld moet helpen.