Contextbegeleiding - Autonoom Wonen


Uitleg werking

 

Dit is een hulpverlening aan huis voor jongeren van 17 jaar en ouder die zelfstandig (willen) leren wonen. De begeleiding richt zich op het doorgroeien naar een zo groot mogelijke emotionele en praktische zelfstandigheid van de jongere. We besteden binnen de begeleiding voldoende aandacht aan de bredere context. Belangrijke relaties, zowel familie en vrienden als maatschappelijke instanties betrekken we optimaal in de begeleiding. CBAW is een laagintensieve begeleiding. Dat betekent begeleidingscontacten van gemiddeld 1 uur in de week.

 

Jongeren die beroep doen op deze module krijgen steeds begeleiding van een vaste begeleider. De begeleider luistert naar vragen en zorgen van jongeren, ouders en verwijzers. Samen met alle betrokkenen worden er begeleidingsdoelen opgesteld. Een begeleider gaat op zoek naar de eigen krachten van gezinnen en kijkt samen hoe deze kunnen worden ingezet om de beoogde doelen te bereiken.

 

Locatie

 

Deze begeleidingsvorm wordt aangeboden in Slick’87.


Hoe aanmelden of wie contacteren?


Neem gerust een kijkje voor meer info op onze aanmeldingspagina.