Verbouwingen

Project Verbouwingen 2016 - 2023


Hieronder vindt u een overzicht van wat het project Verbouwingen 2016 - 2023 exact inhoudt. Uiteraard kan u de werkzaamheden op de voet volgen aan de hand van verschillende updates die regelmatig zullen verschijnen.

Klik op onderstaande knoppen om naar de update te gaan van uw keuze

Projectomschrijving

 

Het opstellen van een Zorgstrategisch plan in 2016 nodigde ons uit om na te denken over de (nabije) toekomst van de VZW: waar willen we binnen 10 jaar staan en wat hebben we daarvoor nodig? Het was een gelegenheid om in kaart te brengen hoe we ons verhouden tot de eisen die gesteld worden door de overheid op vlak van kwaliteitsbeleid, positionering in de sector en de regio, financiële betrouwbaarheid, …


Ook op het vlak van infrastructuur werd een ganse oefening uitgewerkt om te kijken waar er binnen de organisatie noden rond verbouwingen zijn, o.a. door de wijzigende visie, bv rond contextwerking en het extra inzetten op jongvolwassenen, en door de uitbreiding van de zo noodzakelijke omkaderende en ondersteunende diensten. Dit noodzaakt ons om enerzijds de bestaande ruimtes efficiënter in te zetten en anderzijds uit te breiden waar mogelijk en nodig voor de werking.

In dat kader hebben wij verschillende projecten waarvan de uitvoering in 2017 en 2018 (of later) gepland zijn.


Project 1: Uitbreiding en verbouwing van het huis in Deurne

 

 • situering: in Deurne verblijven 14/15 kinderen en jongeren. In het huis zijn al heel wat werken gebeurd, maar het blijft klein om 15 kinderen te huisvesten en te begeleiden én om extra plaats te creëren om de context van de kinderen te betrekken in de werking. Bijbouwen is noodzakelijk. Verbouwingen zijn nodig om de beschikbare ruimtes maximaal te benutten en efficiënter in te zetten ifv een zich meer differentiërende werking.
 • Doel van de verbouwing:
  • Uitbreiden van het gebouw door ernaast en annex een eerste en tweede verdieping bij te bouwen.
  • Vernieuwen van de gelijkvloerse verdieping van het bestaande gebouw.
  • Deze beiden projecten geven de mogelijkheid om:
   • Elk kind een eigen slaapkamer te geven
   • Bureelruimtes uit te breiden
   • Extra ruimtes te creëren om contextfiguren (ouders, vrienden, …) meer te kunnen ontvangen in de organisatie zelf.
   • Inefficiënte ruimtes functioneler te maken
   • Twee studio’s bij te bouwen ifv contextwerking of jongeren


Project 2: extra studio’s annex het TCK (trainingscentrum voor kamerbewoning) in Kessel-Lo door een verdieping bij te bouwen op het bestaande TCK


 • situering: in het huis waar het TCK zich bevindt, zijn 7 studio’s en 2 kamers voorzien voor de jongeren. We willen dit huis uitbreiden met 3 extra studio’s.

Daarom zouden we een extra verdieping willen bouwen waar 2, of liefst zelfs drie, extra studio’s kunnen gebouwd worden.  De twee extra studio’s die door het TCK gebruikt worden, maar eigenlijk deel zijn van de verticale groepen, kunnen dan opnieuw naar de verticale groepen gaan ifv een verhoogde contextwerking.

 • Doel van de verbouwing
  • twee of drie extra studio’s voor het TCK
  • andere kleinere werken zoals interne vernieuwingen aan sanitair, de keukenblokken, de verwarming en het aanpakken van het vocht in de kelder.
  • isolatiewerken aan dak en muren waar nodig en mogelijk

Project 3: bijbouwen van eerste verdieping op de bestaande burelen van het hoofdgebouw en andere aanpassingswerken aan het huis


 • situering: door de jaren heen zijn de omkaderende en ondersteunende functies erg uitgebreid. Op dit moment zijn de bestaande burelen te beperkt voor de stafmedewerkers, hun stagiairs, de vrijwilligers die hen ondersteunen of personeelsleden ifv projecten. Ook zijn er te weinig vergader- en ontvangstruimtes.
 • Doel van de verbouwing
  • uitbreiden van de bureelruimtes door het bijbouwen van een extra verdieping op de bestaande burelen
  • ombouwen van twee van de huidige bureelruimtes tot extra ontvangst- en gespreksruimtes.
  • Waar nodig interne aanpassingen i.v.m. waterisolatie, verwarming, keuken en sanitair.

Project 4: uitbreiding van één van de verticale leefgroepen in Kessel-Lo (DeNiZ); bijbouwen van een veranda.


 • situering: de leefgroep DeNiZ heeft op dit moment het kleinste huis binnen Monte Rosa. Daardoor worden contextfiguren vaak in de leefruimte van de kinderen en jongeren ontvangen, hebben jongeren geen echte ruimte om bv vrienden te ontvangen of om privé op de computer bezig te zijn. Extra multifunctioneel inzetbare ruimtes voor de doelgroep zijn nodig waardoor de werking meer geïndividualiseerd kan worden.
 • Doel van de verbouwing:
  • extra eet- en leefruimte(s) voorzien die polyvalent kunnen ingezet worden.

Project 5: verbouwing van het tweede deel van het “zusterhuis”, op termijn


 • situering: op het domein in Kessel-Lo is nog een gemeenschap van 2 zusters van Vorselaar. Zij wonen in het “zusterhuis”, dat al deels ingenomen is voor de werking van Monte Rosa: werkhuis, wasserij, … en sinds 2013 voor twee studio’s. Dit gebouw is opgenomen in de erfpacht, maar werd er tijdelijk weer uitgehaald zolang beide zusters daar wonen. Vermoedelijk zal dit binnen de 10 jaar kunnen gebruikt worden door de vzw.

Door de ligging in het midden van het domein en door twee studio’s die al in het eerste deel van het zusterhuis gebouwd zijn, lijkt ons dit een ideale locatie om ouders met (kleine) kinderen op te vangen en te begeleiden of een leefgroep voor kleine kinderen, met een erg doorgedreven ouderwerking, op te starten.

 • knelpunten van de huidige infrastructuur: het is een erg oud huis waar nooit grondige verbouwingen uitgevoerd zijn. In het eerste deel van het zusterhuis hebben we zowat alles afgebroken tot op de ‘blote muren’ en alles opnieuw opgebouwd. Wij vermoeden dat dit in het tweede deel, in de meeste ruimtes, gelijkaardig zal zijn. Concreet:
  • het huis volledig renoveren en aanpassen aan de huidige noden wb communicatie, internet, elektriciteit, sanitair, vernieuwen van de keuken, herstel en isolatie van het dak en isoleren van de spouwmuren, …
  • Het huis verbouwen tot kleinschalige multi-inzetbare eenheden, die naargelang de nood kunnen gecombineerd worden, ook met de huidige studio’s die al in het gebouw zijn (verbouwingen van het eerste deel van het zusterhuis).  Daarnaast voorzien we multifunctionele ruimtes als gezamenlijke leefruimtes, ontvangstruimtes of burelen.

Project 6: nakijken van dak en isolatie in paviljoen Denoek


 • situering: het gebouw van de leefgroep Denoek is recent grondig vernieuwd, zowel in huis als in de omgeving van het huis (terras en tuin, brandtrap, …)

Wat echter niet gebeurd is, is de isolatie en nazicht van het dak en het isoleren van de spouwmuren.

 • Doel van de verbouwing:
  • Nazicht en herstelling van het dak
  • Isoleren van de spouwmuren

Project 7: Uitbreiding van huis in Herent; bijbouwen van veranda of extra ruimte.


 • situering: het huis in Herent hebben we o.a. door interne verbouwingen zo aangepast mogelijk gemaakt voor een groep van 9 jongeren. Maar er blijft in de groep te weinig ruimte om met de hele groep te eten aan één tafel. Een ruimere en aparte, in de eerste plaats, polyvalent inzetbare eetplaats, is noodzakelijk.
 • Doel van de verbouwing:
  • extra eet- (en leef)ruimte voorzien naast de kleine bestaande keuken zodat de jongeren meer ruimte hebben en de keuken meer voldoet aan de normen van HACCP, via een veranda of extra ruimte.
unsplash