2021

 • De Shelter neemt haar volledige intrek in het voormalige zusterhuis en woonhuis van Rony. De Shelter is nu gesitueerd op één locatie.
 • Monte Rosa koopt het huis naast het bestaande pand in Deurne aan zodat er voor de afdeling in Deurne meer plaats is voor de jongeren en begeleiding.
 • In Herent wordt onder andere de bestaande keuken uitgebreid met een eetruimte, terwijl in Kessel-Lo er extra burelen, 3 bijkomende studio’s, uitbreiding van de leefruimte in DeNiz zullen bijkomen.

 • Er wordt een nieuw organogram uitgetekend met oa een nieuwe beleidstructuur. hierdoor wordt de hele vzw in feite één geheel. 
 • Monte Rosa krijgt een erkenning voor 6 modules CB SOFS.
 • Monte Rosa is nu erkend voor
  • verblijfsmodules met telkens een CB laagintensief: 54
  • CB laagintensief en CBAW= 9
  • CB SOFS: 6

2014

2013

2003

1996

1992

1990

1988

1984

1973

1969

1958

 • VZW Monte Rosa neemt vzw De Vlieger, aangezien er al lang een nauwe samenwerking was tussen beiden. over.
 • Beide afdelingen bijven voorlopîg operationeel apart functioneren.
 • Sinds 01 januari 2013 is Monte Rosa ingestapt in het EMK (Experimenteel Modulair Kader) en is ze erkend als organisatie die de volgende modules aanbiedt :

  • Module verblijf :40
  • Module contextbegeleiding basisintensiteit: 43
  • Module contextbegeleiding autonoom wonen baisintensiteit : 5
 • Er werd een grondige reorganisatie doorgevoerd. 

 • In het huis in Herent werd gestart met een jongerengroep (+ 14 jarigen) en werd het trainingscentrum van Herent naar Kessel-Lo overgebracht.

 • Sinds 1996 maken ook twee studio’s deel uit van het trai­nings­centrum.

 • Door een besparingsmaatregel op residentiële plaatsen, vanuit het ministerie, werd de capaciteit teruggebracht op vierenveertig jongeren. Sinds dat jaar kunnen er 9 jongeren in begeleid zelfstandig wonen begeleid worden.

 • Door een personeelsuitbreiding en het vrijkomen van een huis van de zusters in het centrum van Herent, kon eind gestart worden met een extra groep, naast de drie verticale groepen: een trainingscentrum, oorspronkelijk erkend voor zes jongeren. Hier kon intensief gewerkt worden aan zelfstandig­heid.

 • Omdat (begeleid) zelfstandig wonen binnen de werking een belangrijk aandachtspunt is, bouwde men nog twee studi­o’s bij. De studio’s waren verbonden aan leefgroepen maar vormden toch een apart geheel.

 • In februari kreeg Monte Rosa een erkenning voor begeleid zelfstandig wonen van vijf jongeren.

 • Na vijftien jaar werking werd Monte Rosa overge­dragen aan de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. De gemeente Kessel-Lo kocht het kasteel en een deel van het domein en de Zusters van Vorselaar kochten het andere deel. De zusters betrokken de hovenierswoning.

 • In 1969 waren er drie leefgroepen met elk twaalf kinderen en drie opvoedsters.

 • In 1958 opende de Nederlandse Congregatie van de Zusters Dominikanessen van Bethanië het “Jeugddorp Monte Rosa” te Kessel-Lo: een ‘gezinsvervangend tehuis voor sociaal verwaar­loosde en thuisloze kinderen’.

  Het was het eerste tehuis in België met verticale (oudere en jongere kinderen samen) en gemengde (jongens en meisjes samen) leefgroepen.