Volkstuintje

Samen met gezinnen uit de buurt

 

Een 10-tal gezinnen uit Kessel-Lo en omgeving waren op zoek naar een terrein waar ze een volkstuintjesproject konden opstarten, liefst op één of andere manier gekoppeld aan een sociaal doel.


Aangezien Monte Rosa een groot terrein braakliggend had en zelf op zoek was naar een zinvolle manier om dit te gebruiken of zodanig in te richten dat het weinig onderhoud nodig had, werd beslist, na wat onderhandelingen, om samen in zee (lees: in de tuin) te gaan.

Tuinieren met een pedagogische touch

 

Los van het geven van een zinvol doel aan een stuk braakliggende grond, zagen we voor Monte Rosa ook heel mogelijkheden en voordelen, ook op pedagogisch gebied. We denken dan o.a. aan

  • Het integreren van de voorziening in (een project van) de buurt door de voorziening open te stellen voor enthousiaste betrokken derden/vrijwilligers, wat dynamiek, frisse ideeën, andere vormen van samenwerking met vrijwilligers en extra energie kan genereren.
  •  Een extra aanbod voor de doelgroep van Monte Rosa: kinderen en jongeren laten kennismaken met tuinbouw, landbouw, dierenzorg, … Kinderen en jongeren wat betreft spel en ontspanning (en werk) laten deelnemen aan het project. Ouders, context, jongeren die op studio’s wonen, … mee laten werken en genieten? Dit kan voor hen een pedagogisch, contextueel én financieel een voordeel zijn. Bv ouders die meehelpen, krijgen ook deel van de groenten.
  •  Het project laten aansluiten bij het dagbestedingsproject. Extra aanbod voor jongeren zonder school en werk.
  • De mogelijkheden van het domein maximaal benutten met projecten die een meerwaarde kunnen zijn voor de doelgroep.
  • De zorg voor het grote domein delen met anderen (vrijwilligers)

Sinds 2011

 

Inmiddels heeft het volkstuintje een vliegende start genomen! Met een groot enthousiasme hebben deze, vaak onervaren, vrijwilligers het project ter harte genomen en met nog meer enthousiasme hun eerste, en vele, groenten geoogst.


Het project geeft zeker meer beweging en animo in het domein van Monte Rosa én we mogen mee proeven en genieten van de oogst! Leuk!

Het is nog wat zoeken hoe de werking nog meer kan geïntegreerd worden in de werking van Monte Rosa, maar de barbecue in november was alleszins een erg goede aanzet. We hebben samen genoten van een varken aan ‘t spit en de gezelligheid en de betrokkenheid en openheid van de groep.


In 2013 is er een gezamenlijke aanvraag ingediend, bij de Vlaamse Landsmaatschappij, voor het project “samentuinieren Monte Rosa”. Ons project is goedgekeurd en we hebben steun gekregen in het kader van verbetering van de omgevingskwaliteit door volkstuinieren.


De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil het platteland en het randstedelijk gebied doen bruisen. Door samen te werken aan kleine en grote projecten, willen zij de omgevingskwaliteit van deze gebieden vergroten. De goedkeuring van dit project heeft het volkstuintje van Monte Rosa een extra stimulans gegeven!