Aanmelding

Opnamebeleid


Redenen van opname


Bij een opname- of begeleidingsvraag is er sprake van verontrusting in de leefsituatie van het kind of de jongere.


Algemene criteria


  • Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar (verlenging mogelijk onder voorwaarden)
  • Verticale groepen: opnames van 3 tot 13 jaar (soms jonger).
  • Jongerengroep: opnames vanaf 14 jaar
  • Trainingscentrum voor Kamerbewoning (TCK) of Contextbegeleiding Autonoom Wonen (CBAW): opnames vanaf 17j
  • We houden bij de aanvraag rekening met huidige groep(ssamenstelling).
  • We hebben voldoende oog voor de noden van de aanvraag en willen hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan. We streven naar een aanbod op maat.
  • We kiezen expliciet voor gezinnen uit de regio.


Specifieke voorwaarden of mogelijkheden in verblijf


  • Alle (leef)groepen zijn gemengd. Kinderen en jongeren moeten dus in een gemengd systeem kunnen begeleid worden.
  • Voorrang bij opnames voor kinderen uit hetzelfde gezin. Werken met gezinnen en siblings is een belangrijk aandachtspunt.


Procedure


Alle opnamevragen (voor verblijf) moeten gesteld worden aan de integrale toegangspoort, via de consulent van de Jeugdrechtbank, via een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdhulp of een vertrouwenscentrum kindermishandeling) of via een hulpverlener uit de brede instap (bv CLB, CAW, …).


Deze diensten kunnen contact opnemen met

Voor de verticale leefgroep De Vlieger: Iris van Gerven (PS) en Joanne Schipper (TC)

Voor de verticale leefgroep DenoekBarbara Walgrave (PS) en Freya Longin (TC)

Voor de verticale leefgroep DeNiZBritt Meyhi (PS) en Jonas De Veseleer (TC)

Voor de jongerengroep HerentKlara Smout (PS) en Jolien Lycke (TC)

Voor het TCK Slick 87: Marlies De Werd (PS) en Roger Van Meeuwen (TC)

voor CB SOFS: Jonas De Veseleer