Disclaimer en Privacy Policy


 

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Monte Rosa vzw (hierna genoemd 'Monte Rosa') geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Monte Rosa worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Monte Rosa staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Monte Rosa geeft u aan dat u op de hoogte bent van deze privacy verklaring. In onderstaande tekst geven we aan hoe we uw gegevens verwerven en op welke manier deze verwerkt worden.

 

Persoonsgegevens

 

Monte Rosa zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Monte Rosa aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mail adres bij inschrijving voor een nieuwsbrief. Via een hyperlink opgenomen onder de elektronische nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Monte Rosa verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Monte Rosa zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

 

Eigenaar / wie zijn we

 

Monte Rosa vzw is de verwerkingsverantwoordelijke en dit voor alle sites in haar beheer.

 

Monte Rosa vzw

Heidebergstraat 249

3010 Leuven

 

Ondernemingsnummer: 0413.350.751

 

Je kan Monte Rosa telefonisch bereiken op 016/25.80.09

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

 

Welke informatie verzamelen we en waarom?

 

Tijdens je bezoek aan onze website(s) kunnen volgende gegevens verzameld worden:

 

Je voornaam, familienaam, e-mailadres, IP-gegevens

 

Wanneer je je inschrijft op één van onze nieuwsbrieven, slaan we je e-mailadres op. Die gegevens gebruiken we om je informatie op maat te kunnen versturen. Jouw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij een derde partij, Mailchimp  die instaat voor onze mailings. Voor de beveiliging van jouw data heeft Monte Rosa een verwerkersovereenkomst met het gespecialiseerde bedrijf Mailchimp waardoor de veiligheid van je data contractueel verzekerd wordt op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules. We sturen jou de nieuwsbrieven alleen via Mailchimp als je hier expliciet de toestemming voor hebt gegeven die je op elk moment weer kan intrekken. We houden bij welke mails we jou sturen en meten of je deze mails opent.  Op die manier zijn we zeker dat we jou relevante informatie sturen. In sommige gevallen meten we ook acties die voortkomen uit onze mails. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om je uit te schrijven van deze nieuwsbrief.

 

Social Media

 

We gebruiken social media om te communiceren over aanbiedingen en nieuws over Monte Rosa en zijn beheerde websites in het algemeen. Soms zullen we antwoorden op comments die gericht zijn tot Monte Rosa of één van haar websites.

 

Cookies

 

We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring voortdurend te verbeteren. Monte Rosa kan tracking cookies gebruiken van sociale plug-ins en advertentiecookies. Hierdoor kunnen we gebruikers opsporen, of ze nu lid zijn van een sociaal netwerk of niet, met behulp van derde partij cookies voor bijkomende doeleinden zoals marketing en specifieke advertenties op maat en dit op basis van surfgedrag.

 

Monte Rosa zal  first-party cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. We doen dit door specifieke informatie over jou als gebruiker te bewaren, zoals de gekozen taal, de bezochte pagina's en de duur van de bezoeken. Wat betreft cookies van derden  (third-party cookies): deze cookies worden aangemaakt en op je computer bewaard door een andere (derde) partij dan de websites van Monte Rosa die je bezoekt voor het bewaren van surfgedrag. Voorbeelden zijn sociale media zoals Facebook, maar ook Google Analytics. Dit is het systeem dat het meest wordt gebruikt om websitebezoeken te meten. Meer specifiek gaat het om volgende derde partij cookies:

 

- Google Analytics : voor het meten van bezoekersaantallen en inzicht te krijgen in wie onze bezoekers zijn.

- Mailchimp : voor het inschrijven op de nieuwsbrief

 

Door dit privacybeleid te accepteren, geef je ons toestemming om cookies van derde partijen te gebruiken voor advertentie- en trackingdoeleinden.

 

Met wie delen we jouw data?

 

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Monte Rosa vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden. Jouw gegevens zullen we nooit zonder je toestemming doorgeven aan derde partijen.

 

Welke rechten heb je?

 

Als gebruiker heb je ook een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je jezelf best rechtstreeks tot Monte Rosa richten door een e-mail te sturen naar info@monterosa.be of je voorkeuren / gegevens aanpassen via de link onderaan elke nieuwsbrief. Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 30 dagen.

 

Verder heb je:

- Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

– Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting

- Recht om klacht in te dienen: indien je van mening bent dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie (Gegevensbeschermingsautoriteit).

- Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken wanneer hij of zij in het verleden zijn of haar toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

- Recht op bezwaar: je hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als dit gebeurt zonder je toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de uitvoering van een contract of naleving van een wettelijke basis.

- Recht op beperking van de verwerking: je beschikt over het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen van ons en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 

Wijzigingen in dit privacy beleid

 

Monte Rosa zal dit privacy beleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving.  We zullen je steeds informeren via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging van een verwerkingsactiviteit. Indien de privacywetgeving dit vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor gewijzigde of nieuwe verwerkingsactiviteiten.

 

LAATSTE UPDATE : 13/06/2022