Verblijf


Uitleg werking

 

De module verblijf biedt residentiele opvang aan kinderen en jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. Deze kinderen en jongeren verblijven (tijdelijk) in Monte Rosa onder toezicht en begeleiding van een hulpverlener. Dit verblijf wordt steeds gecombineerd met de module contextbegeleiding. Deze module is voor kinderen en jongeren van 2,5 tem 17 jaar. Het verblijf kan maximaal verlengd worden tot de leeftijd van 25 jaar.

 

Afhankelijk van de situatie wordt bekeken hoe het verblijf van de kinderen of jongeren er uit zal zien. Sommige kinderen of jongeren verblijven elke dag in de leefgroep, ook in de weekends en/of vakanties. Andere kinderen of jongeren zijn slechts enkele dagen aanwezig of gaan in de weekends en/of vakanties (gedeeltelijk) naar huis.

 

In de leefgroep verloopt alles volgens een vaste structuur van dagelijkse activiteiten: opstaan, samen ontbijten, naar school gaan, ontspannen, gaan slapen, … Er zijn individuele –en groepsmomenten voorzien. Er worden activiteiten aangeboden die de kinderen/ jongeren helpen in het ontwikkelen van de nodige vaardigheden. Kinderen/Jongeren gaan extern naar school of hebben een andere daginvulling.

Binnen de jongerengroep wordt het aanbod afgestemd op de leeftijd van jongeren en de groei die ze doormaken op vlak van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en autonomie.

Monte Rosa hecht veel belang aan een warm huis waar ieder kind zich mag en kan thuis voelen. Gezinnen die beroep doen op de module verblijf krijgen steeds contextbegeleiding van een vaste begeleider en worden zoveel als mogelijk betrokken bij het leven in de leefgroep. De begeleider luistert naar vragen en zorgen van kinderen, jongeren, ouders en verwijzers. Samen met alle betrokkenen worden er begeleidingsdoelen opgesteld. Een begeleider gaat op zoek naar de eigen krachten van gezinnen en kijkt samen hoe deze kunnen worden ingezet om de beoogde doelen te bereiken.

Locatie

 

Deze begeleidingsvorm wordt aangeboden in De Vlieger, DeNiZ, Denoek en Jongerengroep Herent.

 

Hoe aanmelden of wie contacteren?

 

Neem gerust een kijkje voor meer info op onze aanmeldingspagina.