Stage in Monte Rosa

 

Welke opleidingen komen in aanmerking?

 

Monte Rosa voorziet alleen stageplaatsen voor 2de en 3de- jaars graduaats- en bachelorsstudenten ( toegepaste jeugdcriminologie, orthopedagogie, Kinderen-Jongeren-Welzijn, Gezinswetenschappen, Jeugdzorg,..).
Vragen vanuit andere soortgelijke opleidingen (A2 -VDAB opvoeder, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk) zijn minder evident, maar kunnen worden overwogen. Het inhoudelijk gesprek met de stageplek is doorslaggevend.
Momenteel worden er geen stages voor master in de orthopedagogie/psychologie en professionele bachelor maatschappelijk werk ingericht.

 

Welke doel- en leefgroepen?

 

Binnen volgende doel- en leefgroepen worden er stageplaatsen voorzien.
•Adolescentengroep in Herent (14-21 jaar)
•Verticale leefgroep Denoek in Kessel-Lo(0-21jaar)
•Verticale leefgroep Deniz in Kessel-Lo (0-21 jaar)
•Verticale leefgroep De Vlieger in Deurne(0-21 jaar)

 

Welke uren?

 

Omdat we het leerproces belangrijk vinden, verwachten we dat de stagiairs de teamvergaderingen bijwonen. Voor Deniz en Denoek(Kessel-Lo) en De Vlieger (Deurne) is dit dinsdagvoormiddag, voor de adolescentengroep (Herent) is dit donderdagvoormiddag.
We verwachten dat de stagiairs aan een ritme van minstens 2 avonden per week en 2 weekends (dagshift zaterdag én dagshift zondag) per maand stage kunnen verrichten. Er wordt eveneens gevraagd om tijdens de schoolvakanties, voor zover die in de stageperiode vallen, stage te verrichten. In de mate van het mogelijke zullen de verantwoordelijken met individuele wensen rekening houden met hobby’s, werk,… . Dit kan tijdens het kennismakingsgesprek worden besproken.

 

Hebt u er zin in?

 

Zend uw motiverend schrijven, we horen namelijk graag waarom je bij ons stage zou willen doen, CV en de ingevulde vragenlijst door voor de
•adolescentengroep in Herent : Riet Vanluchene, teamcoördinator riet.vanluchene@monterosa.be
016 52 54 10
•verticale leefgroepen in Kessel-Lo : Dirk Vanhecke, beleidsmedewerker Monte Rosa
dirk.vanhecke@monterosa.be 016 52 55 86
•verticale leefgroep in Deurne: Veerle Wuyts, directie De Vlieger
veerle.wuyts@monterosa.be 03 322 82 52

Wanneer u wordt weerhouden volgt een inhoudelijk gesprek.

Succes!