SPONSORING

 

Monte Rosa wordt gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Met dit geld komen wij net toe voor de dagdagelijkse kosten voor de kinderen en jongeren gasten, maar hebben wij altijd tekort voor de werking en het onderhoud van de noodzakelijke infrastructuur en voor alle extra’s die er telkens bijkomen: kampen, uitstappen, extra materiaal, onderhoud van het domein, …

Het is elk jaar puzzelen om het hoogstnoodzakelijke te bekostigen. Het is elk jaar opnieuw zoeken naar extra middelen en sponsoring om de werking ‘rond’ te krijgen en om de kinderen datgene te geven waar ook zij recht op hebben!

U kunt ons daarbij helpen!
Alle giften zijn erg welkom op het rekeningnummer van Monte Rosa : 230-0242041-46.
Voor giften die gestort worden, wordt er vanaf 40 euro een fiscaal attest uitgereikt.
Alvast van harte dank bij voorbaat.

U kan Monte Rosa ook vermelden in uw testament door gebruik te maken van de fiscale voordelen van een. Dit is een win-win -situatie voor alle partijen: geen sucessierechten voor de erfgenamen en een mooie gift voor Monte Rosa.U vindt meer informatie in bijlage;

Informatie over-duo-legaat

Indien u meer info wilt over onze huidige noden, wensen en projecten, neem contact op met: Muriel De Ryck: 016/525581, muriel.de.ryck@monterosa.be

Ook in 2015 konden we weer rekenen op talrijke gulle gevers, sympathisanten en externe partners die de werking van Monte Rosa een warm hart toedragen

Zo maakten de Lionsclub Erasmus Leuven het mogelijk om ons domein te verfraaien met degelijke zitbanken en een duurzaam speeltuig voor de kinderen!

In november hielden de Lions Luytheagen hun jaarlijkse mossel-souper, om de werking van De Vlieger te steunen. Ze konden op vele handen rekenen.
Ook werd er actief gezocht naar sponsors. De sponsors vonden hun logo op de tafelonderlegger terug.Dit heeft een zeer mooie extra ‘subsidie’ gegeven!
De Abdijschool Vlierbeek heeft onze werking een hart onder de riem gestoken door een soepactie te organiseren welk een fraai bedrag heeft opgeleverd!

En naar jaarlijkse traditie heeft het Koninklijk Verbond der Jaartallen een leuke woensdagnamiddag op de kermis aangeboden aan onze -12 jarigen en bovenop nog een mooie cheque geschonken!
Onze trouwe fietsenmaker Hermans uit Kessel-Lo, heeft ons in 2015 een erg mooie gift gegeven!

Voor de tweede maal op rij hebben de hoveniers van onze volkstuin een swingende fuif georganiseerd -in samenwerking met Monte Rosa- waarvan de integrale opbrengst naar de leefgroepen is gegaan.

AG Insurance willen wij van harte bedanken voor het opnemen van het Peterschap van Monte Rosa! Zo hebben ze heel wat hulp geboden tijdens onze geslaagde reünie in september en hebben ze ons met de feestdagen bedolven onder een karrevracht aan geschenken voor onze bewoners.

Personeelsleden van de firma’s D’Ieteren, DHL en ING hebben zich allen zeer hard ingezet tijdens enkele werkdagen op ons domein, waarvoor ook onze welgemeende dank!

En dan zijn er nog de vele privépersonen die Monte Rosa trouw blijven steunen met grote en kleine giften, en die veel meer voor ons betekenen dan hun gift alleen!

Aan allen die ons in 2015 gesteund hebben: een zéér gemeende dank u wel!