Login
 
Foto's Denoek Minimize
    

Foto's DeNIZ Minimize
    

Foto's De Vlieger Minimize

    

 
Verticale leefgroep Minimize

Leeftijd: 3 tot 18 jaar (eventueel verlengbaar onder voorwaarden )
Geslacht: gemengd

Maximum aantal begeleide kinderen of jongeren:
2 x 12 kinderen of jongeren (leefgroep DeNiZ en Denoek )

Aantal medewerkers per groep:
4 ¾ begeleiders
1 teamcoördinator
¼ pedagogische stafrmedewerker, ½ contextbegeleider
¾ logistieke kracht

Locatie:

Leefgroep DeNiZ;   Heidebergstraat 249   

                           3010 Kessel-Lo 

                           016/ 525.590 

                           deniz@monterosa.be 

Leefgroep Denoek;  Heidebergstraat 249

                            3010 Kessel-Lo 

                           016/525.595 

                           denoek@monterosa.be 

Specifieke accenten i.v.m. de begeleiding (zie ook pedagogisch profiel DeNiZ en Denoek ):  

 

 

 • Huiselijke sfeer, waar zowel nabijheid en warmte als structuur geboden wordt
 • Groepsgerichte werking: aanbieden van een pedagogisch leefklimaat en het hanteren van de groep als groep.
 • Expliciete gezinsgerichte werking op maat: aanbod van de gezinsbegeleider wordt afgestemd op de nood en het eigen ritme van de ouders. Ouders worden uitgenodigd om hun opvoedkundige rol zo veel mogelijk op te (blijven) nemen. Broers en zussen de kans geven om samen op te groeien.
 • Expliciete samenwerking met externe instanties: school, vrije tijd, …
 • Zelfstandigheidstraining aangepast aan de leeftijd.
 • Emancipatorisch werken: op een constructieve manier leren omgaan met problemen en moeilijkheden, samen zoeken naar oplossingen, experimenteerruimte aanbieden, leren om zelf invloed te hebben op hun leven, eigen verantwoordelijkheid opnemen, … 
 • Zorg op maat (gedifferentieerd werken): het pedagogisch aanbod afstemmen op de individuele pedagogische vraag van het kind/de jongere

   

  Sinds 1/1/2014 is VZW Monte Rosa (Kessel-Lo en  Herent ) gefusioneerd met De Vlieger. Ook zij hebben een verticale leefgroep.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

      

  Copyright 2010 by Monte Rosa
  Downloaded from DNNSkins.com