Login
 
  Minimize

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Sponsoring Minimize

Monte Rosa wordt gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Met dit geld komen wij net toe voor de dagdagelijkse kosten voor de kinderen en jongeren gasten, maar hebben wij altijd tekort voor de werking en het onderhoud van de noodzakelijke infrastructuur en voor alle extra’s die er telkens bijkomen: kampen, uitstappen, extra materiaal, onderhoud van het domein,  …   

Het is elk jaar puzzelen om het hoogstnoodzakelijke te bekostigen. Het is elk jaar opnieuw zoeken naar extra middelen en sponsoring om de werking 'rond' te krijgen en om de kinderen datgene te geven waar ook zij recht op hebben!  

U kunt ons daarbij helpen! 

Alle giften zijn erg welkom op het rekeningnummer van Monte Rosa ;

BE33 2300 2420 4146.

Voor giften die gestort worden, wordt er vanaf 40 euro een fiscaal attest uitgereikt.

Alvast van harte dank bij voorbaat. 

U kan Monte Rosa ook vermelden in uw testament door gebruik te maken van de fiscale voordelen van een duo-legaat. Dit is een win-win -situatie voor alle partijen: geen sucessierechten voor de erfgenamen en een mooie gift voor Monte Rosa.U vindt meer informatie in bijlage;

Informatie over-duo-legaat 

https://www.notaris.be/notaris-tv/erven-schenken/wat-is-een-duolegaat 

Indien u meer info wilt over onze huidige noden, wensen en projecten, neem contact op met: Muriel De Ryck: 016/525581, muriel.de.ryck@monterosa.be 

We blijven een warm gevoel van dankbaarheid krijgen wanneer we merken dat er zovelen zijn die Monte Rosa een warm hart toedragen en dit ook daadwerkelijk tonen door giften en materiële steun. 

De vele individuele giften blijven elk jaar stijgen. Meer en meer personen steunen via een maandelijkse of trimestriële gift of naar aanleiding van het einde van het jaar. Het is elke keer een aangename verrassing bij het overlopen van de rekeninguittreksels! Ook donaties n.a.v. bv een jubileum of een doopsel worden meer en meer gedaan! 

De opbrengst van de tentoonstelling op de IJzerenberg ging voor de helft naar Monte Rosa (de andere helft naar de VZW De Wissel), dankzij de grote trekker van dit project die in de Algemene Vergadering van Monte Rosa zetelt! Het was een indrukwekkende gift die zeer welkom is gezien de vele verbouwingen die gepland zijn in de nabije toekomst. 

De Lions Luytheagen hebben in Deurne weer hun jaarlijkse mosselsouper georganiseerd die een aardige cent opbracht door de afdeling in De Vlieger! 

En naar jaarlijkse traditie heeft het Koninklijk Verbond der Jaartallen een leuke woensdagnamiddag op de kermis aangeboden aan onze -12-jarigen en bovenop nog een mooie cheque geschonken! 

En de afdeling van AG Insurance die onze peters en meters willen zijn, hebben in 2017 weer heel wat initiatieven genomen o.a. n.a.v. carnaval en kerstmis. 

De verkoop van een prachtige kalender met foto’s van de stad Leuven, een privé-initiatief van enkele Leuvenaars heeft een mooie gift gegenereerd! 

De orde van advocaten dankten ons via een gift voor het gastvrije onthaal tijdens hun bezoek aan Monte Rosa. 

Steun is niet alleen via giften; ook de vele teambuildingsgroepen die jaarlijks een dag komen meewerken in het  domein, zijn een daadwerkelijke steun! Wij verwelkomden o.a. het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek uit Mol, D’Ieteren die nu al vele jaren komen en AG Insurance! En deze teambuildingsdagen resulteren vaak in een extra sponsoring voor (werk)materiaal of andere noden. 

Ook de Kiwanis Artemis hebben ons in 2016 gesteund. 

De vrijwilligers van de tuintjes gaven in 2016 weer een fuif ten voordele van Monte Rosa! 

Aan iedereen een gemeend dank je wel! Jullie steun is voor ons een hart onder de riem!

 

 

    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com