Login
 
  Minimize

 

    

 
Functieomschrijving logistiek ( was ,strijk en naad) Minimize

 

Opdracht: logistiek personeel: verantwoordelijke voor was, strijk en naad. 

Wassen en strijken van de kledij en andere stoffen eigen aan het werk.

Het noodzakelijke verstel.

Onderhoud van de wasserij. 

Profiel

Mogelijke diploma('s) en bijscholingen:

ervaring of bij scholing rond hygiëne, wassen en strijken, naad, ... 

Vereiste anciënniteit (in de sector): geen.

Kennis en vaardigheden:

 • voldoende kennis i.v.m. hygiëne, wassen en strijken, naad, ...;
 • goede kennis van en vaardigheden w.b. onderhoud van lokalen;
 • zelfstandig kunnen werken, werk kunnen plannen, weekplanning kunnen opstellen, prioriteiten kunnen stellen, ... Soepel kunnen omgaan met de prioriteiten die moeten gelegd worden;
 • kennis van algemene pedagogische aanpak en gezinsgerichte werking;
 • discreet omgaan met gekregen/geziene/gehoorde informatie. 

Plaats in de organisatie:

valt rechtstreeks onder de personeelsverantwoordelijke

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • bevoegd om de verschillende kledingstukken en andere stoffen eigen aan het werk te wassen, te strijken en te verstellen. Verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste programma's, de juiste temperatuur, de hygiëne hierrond, ...;
 • verantwoordelijk voor de netheid en de hygiëne van de wasserij en de verschillende toestellen. Medeverantwoordelijk voor de veiligheid in dit lokaal en van de verschillende toestellen;
 • verantwoordelijk om haar werk op een soepele manier te regelen zodat de was en naad niet te erg lijden onder korte verlofperiodes of andere taken die, door de directie of haar aangestelde, gevraagd worden (bv. bij verlof of ziekte van andere logistiekers);
 • bevoegd om aan begeleiders of andere verantwoordelijken (pedagogische, praktische, ...) aandachtspunten,opgemerkt vanuit haar werk, door te geven;
 • verantwoordelijk om haar werk zodanig te regelen dat prioriteiten op elk moment kunnen uitgezvoerd/gepland worden. Medeverantwoordelijk voor de zorg voor de gasten indien zij aanwezig zijn op het moment dat hij/zij werkt.

Concrete taken:

 • wassen, strijken en verstellen van de kledij van de kinderen, de werkkledij van het personeel, het linnen en beddengoed, gordijnen, tafellakens, ...;
 • onderhoud van alle onderdelen van de wasserij: zowel grote als wekelijkse kuis, hygiëne, onderhoud van de machines, ...;
 • begeleiden van jongeren die, vanuit een pedagogisch perspectief, praktische werkopdrachten uitvoeren, in samenwerking en overleg met de begeleiders en de directie.
 • begeleiden van stagiairs logistiek;

Relaties met andere functies w.o. overlegorganen:  

·        samenwerken met de begeleiders van de verschillende groepen. Afspraken maken met de begeleiders i.v.m. de organisatie van de was;
·        dient samen te werken met andere logistiekers i.f.v. het vlot invullen van verlofdagen en -periodes van collega's;
·        regelmatig overleg- en informatievergadering met de verschillende logistiek
·        indien nodig aanwezig op een algemene vergadering.
 
 

    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com