Login
   
Functieomschrijving logistiek (technsche dienst) Minimize

  

Opdracht: Logistiek personeel: technische dienst 

Zorg voor het materiële van de verschillende paviljoenen en het domein: beheer, onderhoud, herstellingen en optimalisering.

 

Profiel:         

Mogelijke diploma(’s) en bijscholingen:

·        Basisopleiding : (kwalificatie)getuigschrift van het hoger of lager technisch of beroepsonderwijs.

·        Speficieke opleiding of bijscholing in technisch onderhoud, allerhande herstellingen, veiligheid en gezondheid, …

 

Vereiste anciënniteit (in de sector): geen

 

Kennis en vaardigheden :

·        Goede kennis van en vaardigheden w.b. allerhande herstellingen en onderhoud van domeinen en huizen;

·        Zelfstandig kunnen werken, werk kunnen plannen, weekplanning kunnen opstellen, prioriteiten kunnen stellen, … soepel kunnen omgaan met de prioriteiten die moeten gelegd worden;

·        Kunnen samenwerken;

·        Kennis van algemene pedagogische aanpak en gezinsgerichte werking;

·        Discreet kunnen omgaan met gekregen/gezien/gehoorde informatie.

 

Plaats in de organisatie   :

·        Valt rechtstreeks onder de personeelsverantwoordelijke.

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden   :

·        Verantwoordelijk voor het praktisch beheer en het onderhoud van de verschillende paviljoenen en het domein, van het werkgerief, van het werkhuis en van het rollend materieel;

·        Medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid (en de hygiëne) van de verschillende paviljoenen en het domein.

·        Bevoegd om in alle lokalen te komen in functie van onderhoud of herstellingen, zonder de goede werking van de voorziening te storen;

·        Bevoegd om (zorgwekkende, praktische, ..) bemerkingen, die hij opmerkt bij het onderhoud, door te geven aan de desbetreffende verantwoordelijken (begeleiders van de groep, personeelsleden van de burelen, directie, …);

·        Verantwoordelijk om zijn werk zodanig te regelen dat prioriteiten (bv. dringende herstellingen) op elk moment kunnen uitgevoerd/gepland worden;

·        Verantwoordelijk om zijn werk op een soepele manier te regelen zodat het onderhoud/de herstellingen niet te erg lijden onder korte verlofperiodes of andere taken die, door de directie of haar aangestelde, gevraagd worden (bijvoorbeeld bij verlof of ziekte van andere logistiekers);

·        Verantwoordelijk om de nodige informatie te verzamelen en, geordend, bij te houden om een goed, economisch en verantwoord praktisch beheer van de paviljoenen en de domeinen te verzorgen;

·        Bevoegd om de nodige aankopen te doen in functie van het noodzakelijk onderhoud en herstel of op vraag van anderen.

·        Verantwoordelijk voor het onderhoud en de zorg voor het domein/de tuin (bv. de veiligheid).                                                                                    

 

Concrete taken      :

·        Coördinatie, planning, uitvoering en controle … van het onderhoud en de nodige herstellingen van het hele domein, alle toestellen, fietsen en machines en alle paviljoenen. 

·        Bijhouden en ordenen van alle noodzakelijke technische, controle- en onderhoudsinfo, bijvoorbeeld:

·        Opnemen en controles van (leveringen van) water, elektriciteit, waterontharder, brandblusapparaten, gas,….

·        Aankopen van sleutels, klein onderhoudsmateriaal, …

·        Herstellingen aan fietsen,

·        Bijhouden van checklists en tijdsschema’s in functie van onderhoud, technische controle-instanties  en brandveiligheid: elektriciteit, water, tv-distributie, branddetectie,  …

·        Regelmatige controle van het hele domein en alle paviljoenen in functie van veiligheid. Noodzakelijke acties ondernemen, op het niveau van de voorziening, om in orde te zijn met de brandveiligheid;

·        Opvolgen van de klusjeslijsten en de risico-analyses van de groepen;

·        Onderhoud en zorg voor het hele domein en het bos (inbegrepen tuin van Herent en Denoek): gras maaien, hagen snoeien, controle op (gevaarlijke) voorwerpen of veiligheid, orde in het domein, … Regelmatige controle van het hele domein i.f.v. veiligheid;

·        Schilderen en behangen in de verschillende paviljoenen i.s.m. de begeleiders;

·        Organiseren en plannen van de zorg voor het vuilnis: sorteren, regelmatig ophalen, onderhoud container, …;

·        Onderhoud van de bar;

·        Doorgeven van opgemerkte defecten aan de desbetreffende verantwoordelijken; bv. van noodzakelijke aandachtspunten i.v.m. de veiligheid aan de directie, van (pedagogische) aandachtspunten i.v.m. een kind/jongere aan de begeleiders, …;

·        Beheer en eigen voorraden en aankopen van noodzakelijk materiaal;

·        Offertes vragen in functie van duurdere aankopen van werktuigen en toestellen;

·        Een duidelijk technisch-praktisch advies formuleren indien hierom gevraagd wordt door directie of teamverantwoordelijken;

·        Informatie inwinnen in verband met de verbetering van de infrastructuur van de paviljoenen en de domeinen;

·        Begeleiden van jongeren die, vanuit een pedagogisch perspectief, technische werkopdrachten uitvoeren, in samenwerking en in overleg met de begeleiders en de directie;

·        Begeleiden van stagiaires logistiek.

                                                                                                                                                                          

 Relaties met andere functies w.o. overlegorganen

·        Samenwerken en concrete werk afspreken met de begeleiders verantwoordelijk voor het materiële en de veiligheid van de verschillende paviljoenen;

·        Samenwerken met de collega van de technische dienst en met de teamleden van de verschillende teams;

·        Overleg met collega technische dienst in functie van permanentie tijdens kantooruren (bv. afspreken van verlof) en verdeling van het werk;

·        Samenwerken met de andere logistiekers in functie van het vlot invullen van verlofdagen en –periodes van collega’s;

·        Regelmatig overleg- en infovergadering met de verschillende logistiekers;

·        Aanwezig op het LAO;

·        Indien nodig : aanwezig op een algemene personeelsvergadering.                                                                                                                                                                                                                                                    

    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com