Login
 
  Minimize

 

 

    

 
Functieomschrijving en profiel van logistiek personeel Minimize

 

Opdracht:logistiek personeel: onderhoud van woon-, werk- en leefruimten.
Poetsen van de toegewezen lokalen en ruimten.
 
Profiel
Mogelijke diploma('s) en bijscholingen:
bij voorkeur: bijscholing in onderhoud, ...
 
Vereiste anciënniteit (in de sector):
geen.
 
Kennis en vaardigheden:
 • goede kennis van en vaardigheden w.b. onderhoud van verschillende lokalen en het juiste gebruik van verschillende materialen en producten;
 • oog hebben voor veiligheid;
 • zelfstandig kunnen werken, werk kunnen plannen, weekplanning kunnen opstellen, prioriteiten kunnen stellen, ... Soepel omgaan met de prioriteiten die moeten gelegd worden;
 • kunnen samenwerken;
 • kennis van algemene pedagogische aanpak:, gezinsgerichte werking en concrete werking van de leefgroep; . discreet omgaan met gekregen/geziene/gehoorde informatie.
 
Plaats in de organisatie:
valt rechtstreeks onder de personeelsverantwoordelijke  w.b. personeelszaken
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
 • verantwoordelijk voor de netheid en de hygiëne van de haar toegewezen lokalen. Verantwoordelijk dat alle lokalen beantwoorden aan de basishygiëne, vereist voor een werking met kinderen en jongeren;
 • bevoegd om in alle lokalen te komen die zij moet onderhouden, zonder de goede werking van de voorziening te storen;
 • medeverantwoordelijk voor de veiligheid in de haar toegewezen lokalen;
 • verantwoordelijk om het nodige materiaal te bestellen bij de bevoegde personen;
 •  bevoegd om (zorgwekkende, praktische, ...) bemerkingen, die zij opmerkt bij het onderhoud, door te geven aan de verantwoordelijken (begeleiders van de groep, personeelsleden van de burelen, technische dienst, ...);
 • bevoegd om van gasten en personeelsleden respect te vragen voor het geleverde werk;
 • verantwoordelijk om haar werk op een soepele manier te regelen zodat het onderhoud niet te erg lijdt onder korte verlofperiodes of andere taken die, door de directie of haar aangestelde, gevraagd worden (bv. bij verlof of ziekte van andere logistiekers);
 •  verantwoordelijk om haar werk zodanig te regelen dat prioriteiten op elk moment kunnen uitgevoerd/gepland worden;
 • medeverantwoordelijk voor de zorg voor de gasten indien zij aanwezig zijn op het moment dat hij/zij werkt.
Concrete taken:
 
 • onderhoud van de toegewezen lokalen: zowel dagelijks, wekelijks als jaarlijks onderhoud. D.w.z.
* minimum éénmaal per week grondig kuisen van alle lokalen,           ,
* dagelijks onderhoud van Wc’s (ontsmetten), stofzuigen van tapijten, borstelen van     gang en trappen, ...,
* meerdere keren per jaar: onderhoud van alle delen van het huis: plafond, deuren,        chauffages, vensters,lampenkappen, stenen (stoep) rond het huis, ...;
 • doorgeven aan de desbetreffende verantwoordelijken van opgemerkte defecten, aandachtspunten i.v.m. een kind/jongere, ...; 
 • sorteren van de was (voor het wassen) en op de bedden leggen (na het wassen). Vervangen van de lakens (in samenspraak met de begeleiders);
 • tijdens 'normale weken': éénmaal per week: extra taken af te spreken met de begeleider verantwoordelijk voor de hygiëne in het huis (bijvoorbeeld koelkast, keukenkasten, 'grote kuis', achter kasten of fornuis, ...);
 • begeleiden van jongeren die, vanuit een pedagogisch perspectief, praktische werk opdrachten uitvoeren, in samenwerking en overleg met de begeleiders en de directie; .
 • begeleiden van stagiairs logistiek;
 • extra logistieke en praktische steun voor de begeleiders op het moment dat zij mee in de groepen staan bv. toezicht op de gasten, zorgverlenende taken voor de gasten, koken, permanentie waarborgen, ... 
Relaties met andere functies w.o. overlegorganen:
 • samenwerken en concrete taken afspreken met begeleider verantwoordelijk voor de hygiëne en de werkorganisatie van de groep;
 • samenwerken met de teamleden van het haar toegewezen team. Komt regelmatig op de kleine teams van dat  team;
 • samenwerken met andere logistiekers i.f.v. het vlot invullen van verlofdagen en -periodes van collega's.
 • Regelmatig overleg- en informatievergadering met de verschillende logistiekers(en secretariaat );
 • indien nodig: aanwezig op een algemene personeelsvergadering:.
    

Copyright 2010 by Monte Rosa
Downloaded from DNNSkins.com