Vanuit een warm huis en met de hulp van een ruim netwerk bieden we, door oplossingsgericht te werken, kinderen en jongeren kansen om stap voor stap vooruit te gaan.  

De vzw Monte Rosa is een organisatie binnen de jeugdhulp die kinderen en jongeren en hun gezinnen begeleidt via verblijfsmodules en contextbegeleiding.

Omdat we intensief samenwerken met de ouders van de kinderen en jongeren geven we voorkeur aan gezinnen uit de nabije regio.

Zie ook erkenning en doelgroep.

U vindt de belangrijkste info op deze site. Nog vragen? Nog meer info nodig? Zin om mee te werken als medewerker, vrijwilliger, stagiaire, …? Een ideetje?

Neem gerust contact met ons op!

Regelmatig worden er ook nieuwe activiteiten georganiseerd, zie ook recente foto’s.

Recent Nieuws

 

 

 

Met het project “Veerkracht” verhogen we de kansen van kwetsbare jongeren door drempelverlagend te werk te gaan. Zo geven we jongeren bijvoorbeeld de kans om theorielessen te volgen voor een rijbewijs B. Om ze werkelijk verder op weg te helpen is het echter essentieel dat ze ook hun praktisch rijbewijs behalen. Hiervoor hebben ze nood aan financiële middelen, veel financiële middelen. Meer dan 1500 euro om precies te zijn. Het gaat om kwetsbare jongeren die deze middelen niet hebben en wiens kansen op de arbeidsmarkt reeds beperkt zijn. Bovendien eisen een groot deel van de vacatures waar ze wel voor in aanmerking komen het bezit van een rijbewijs. Hun kansen worden dus opnieuw beperkt. Voor velen onder ons is een rijbewijs normaliteit, het hoort bij het “volwassen” worden. Met het project “Veerkracht” verlagen we drempels maar hoe kunnen we deze drempels verlagen als ze zo onwaarschijnlijk hoog liggen? Via “Samen altijd Warmer” ontwikkelen we een actie om financiële middelen te verzamelen. Via onderstaande link vind je meer informatie over het goede doel en hoe u de jongeren kan helpen: http://goededoelen.samenaltijdwarmer.be/monte-rosa/

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Timmermans, verhuist na 49 jaar uit Monte Rosa om in Heverlee op een flat te gaan wonen.

Hij is al die jaren, als pastoraal medewerker, erg verbonden geweest met de organisatie en we willen hem dan ook danken voor zijn inzet!

Hij blijft voorzitter van Monte Rosa, dus nemen we nog niet echt afscheid. Hier kan u nog meer foto’s bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW: De Universiteit van Luik vraagt donateurs om deel te nemen aan een onderzoek over de transparantie van de liefdadigheidsinstellingen.      Neemt u graag deel, voor 27/11/2020, meer info: https://ulghec.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ObVQ48A2MjZsrP                                                                                                                                                              

 

 

Monte Rosa heeft nu ook de erkenning gekregen om 6 modules intensieve contextbegeleidingen Signs of Safety op te starten. Meer informatie vindt u hier.

 

Frederik Imbo reikte onze welzijnsmedewerkers nog tips aan voor duurzaam geluk in de voorstelling “JA of JA strategie van het geluk”, georganiseerd door het Vlaams Welzijnsverbond.
Zijn filmpje met woorden van respect en steun vind je hier.

Het activiteitenverslag van 2019 is klaar. Je  vindt het hier.

Een nieuwe bewoner in Monte Rosa.

Riet Vanluchene, teamcoördinator van de adolescentengroep te Herent, ging op pensioen. Dit werd, ondanks de corona-crisis, toch gevierd. Riet bedankt voor je inzet, je enthousiasme, kortom je zijn waardoor je Monte Rosa hebt gemaakt tot wat het nu is. Bij recente foto’s vindt je enkele foto’s terug.

Afscheid zusters

Op 10 juli 2020 verhuisden de zusters van Monte Rosa naar Westmalle. Zij volgden nauw de activiteiten van Monte Rosa en hadden voor iedereen een bemoedigend woord en een blijk van interesse. Hier vindt u een aantal sfeerfoto’s.

Giften dit jaar 60% fiscaal aftrekbaar. Zie ook sponsoring.

Monte Rosa heeft ook een eigen facebookpagina.

Locaties Monte Rosa

Adolescentengroep

Deurne

Verticale leefgroep De Vlieger

Samenwerkingsverband met Amber en De Wissel ; studio’s De Shelter

Partners